Hvem kan bli medlem? 
De fleste av DSOs medlemmer er maritimt personell i oljebransjen. Men vi har også avtalerett for andre grupper om bord, som for eksempel boresjef, assisterende boresjef og andre seksjonsledere. 
 
Kvalifiserer du for medlemskap i DNMF eller NSOF og har en av disse stillingene, er du velkommen som DSO-medlem: 
Plattformsjefer, seksjonsledere, assisterende seksjonsledere og fagansvarlige innen produksjon, boring, vedlikehold og marine, mekanisk og elektro/instrument. Borere, undervannsingeniører, sikkerhets­ledere (flotell), hydraulikkingeniør, elektriker, elektroniker, instrumenttekniker, DP-operatør, kontrollromoperatør, maskinroms­operatør og ballastkontrollromoperatør. 

Hva koster det? 
Kontingenten er i 2022 kr 480,- (NSOF) og kr 430 (DNMF) per måned. For denne summen får du alle DSO-fordelene og i tillegg alle fordelene ved medlemskap i DNMF eller NSOF. 

Fagforeningskontingent er fradragsberettiget.