I DSO-området velges tillitsvalgte fra både NSOF og Dnmf.