De Samarbeidende Organisasjoner (DSO) møter Norges Rederiforbund til mekling i hovedoppgjøret mandag 27. juni. Dersom meklingen ikke fører frem vil DSO ta ut medlemmer i streik fra og med 29. juni på de fire innretningene Transocean Endurance, Deep sea Yantai, West Elara og Island Constructor. 

Streikeuttaket er besluttet i samarbeid med IE og SAFE som også vil ta ut medlemmer på ytterligere innretninger hvor DSO ikke har medlemmer.

Vi håper naturligvis at vi kommer til enighet under meklingen, men DSO er beredt til å bruke streikeretten dersom vi må. De medlemmene som vil bli tatt ut i streik vil bli kontaktet og de vil bli holdt løpende orientert. Vi ber for øvrig alle våre medlemmer om å følge med på våre nett- og Facebook sider.

DSOs forhandlingsutvalg består av:  Jarle Medalen, Trond Borg, Dagfinn Kristiansen, Trond Kommedal, Katja Dienemann, Vidar Haltbakk samt Hans Sande, Helene Brandal og Erling Fasting fra DSO sentralt.  
DSOs forhandlingsutvalg består av: Jarle Medalen, Trond Borg, Dagfinn Kristiansen, Trond Kommedal, Katja Dienemann, Vidar Haltbakk samt Hans Sande, Helene Brandal og Erling Fasting fra DSO sentralt.