Det ble holdt tariffkonferanse for DSO (flyttbare innretninger) på Kielferga fra 11.-13. mars. Der gikk medlemmene igjennom årets hovedoppgjør, og prioriterte innspillene fra medlemmene.

Det ble valgt nytt forhandlingsutvalg, og det består av:
Trond Borg
Trond Kommedal
Vidar Haltbakk
Ingar Bøyum
Roger Skåtøy
Katja Dienemann 
Sten Langøy
Dagfinn Kristiansen