Står du tilknyttet DSO har du: 

* Sterke forhandlere med blant annet maritim bakgrunn som ivaretar dine behov som ledende maritimt personell i oljenæringen
* Rett til å delta på tariffkonferansen
* Egen web-side
* Nyhetsbrev
* Egen tillitsvalgt/klubb
* Spesiell pensjonsavtale gjennom tariffavtalen

+  Alle fordelene ved å være tilknyttet 
DNMF eller NSOF - blant annet: 

• Påvirkning og innflytelse
• Streikebidrag
• Forsikring
• Kurs- og konferanser
• Informasjon 
• Juridisk assistanse
• Rådgivning og hjelp

Her finner du fordelene som DSO-forbundende har til sine medlemmer:

Fordeler for medlemmer i Dnmf
Fordeler for medlemmer i NSOF