Jobber med IKT og intern informasjon, med ansvarfor nettsider og sosiale medier.

Bakgrunn:
Er utdannet journalist, og har jobbet som journalist i 35 år.